Disclaimer

Samenstellers en uitgevers van informatie op deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.


Privacy statement

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie (aanvraag informatie en/of facturen) heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Daarnaast gebruikt Web4Starters de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan ons. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.


Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen, wordt door Web4Starters gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens zullen niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen worden verschaft. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u die in uw internet browser uit te zetten.


Intellectuele eigendomsrechten

Web4Starters behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Over ons

Wij zien na jaren ervaring in webdevelopment dat bij startende ondernemers een behoefte is voor een goed prijsmodel, zodat professionele websites betaalbaar zijn. Daarom zijn wij het iniatief Web4Starters gestart dat jarenlange vakmanschap combineert met uitmuntende technische kennis en passie voor het werk.

Bel mij terug